Monday, April 27, 2009

Ladik Naulah

LADIK NAULAH photography + art adalah satu group photography yang berteraskan pemikiran seni yang berlainan dari yang biasa.Ianya terdiri daripada 8orang ahli kumpulan iaitu Shaharin Sulaiman sebagai penasihat,dan anggota lain terdiri daripada RasyidRahman(acyd), ShahrulAzhar(jambol),KhairulAzahar(kaza),AzlanZahari(alan) ZulFadzli(tam), AdamAidil(botak) ,RasyideeRoslan(subcon).Hasil dari pertemuan dari beberapa negeri,kami di satukan di Melaka ,tercetus la idea-idea dan gabungan gambar yang mempunyai content yg berlainan dari yang lain...Group ini lebih berkonsepkan 'Fine Art Photography


No comments:

Post a Comment